NEWS & INFORMATION
NEWS

Champion of Hong Kong Battle of the Books (Modified Secondary) 2018

Date: 25 / 05 / 2018

Our students (3C WONG CHO LEONG、3C WAN HIU YAN GRACE、3C LI HEI LOK KIWI、3D LUI TSZ HIM JONATHAN、3D FUNG LOK CHING、4A LAW KIN YI、5B KHAN AALIYAH、5C HUI YAT WAN and 5D HO JONATHAN) won the Championship of the Hong Kong Battle of the Books (Modified Secondary) 2018.